Op zondag 26 maart is er een Welkomdienst in de Jozefkerk. Voorganger is dhr. G.J. van Enk uit Assen. Dhr. van Enk is zendeling geweest op Papoea-Nieuw-Guinea en daarna gemeentepredikant. Het thema is ‘Gehoord worden’. Vocale medewerking zal worden verleend door het Fries Mannenensemble o.l.v. Jan Brens. Het orgel zal worden bespeeld door Harm Hoeve uit Rouveen. De dienst begint om 19 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur. Iedereen is van harte welkom.