Begin dit jaar zijn we als zendingscommissie gestart met het ondersteunen van een nieuw GZB project. We willen ons als gemeente hier voor de duur van 2-3 jaar aan verbinden. De zendingscommissie heeft de keuze laten vallen op een project in Centraal-Azië. In Oezbekistan hebben christenen het niet gemakkelijk. Veel christenen ondervinden grote tegenstand in hun omgeving, die overwegend moslim is. Als zij samenkomen, riskeren ze hoge boetes.

Zendingswerk is verboden, zendingswerkers zijn er amper nog. Maar onder de vaak jonggelovigen is een groot verlangen naar meer kennis van de Bijbel en te groeien in het geloof. De GZB ondersteunt al vele jaren toerustingsprogramma’s in lokale kerken daar. De plek waar ze bemoedigd en toegerust kunnen worden.

Dit werk staat ook wel bekend als TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn discipelschapscursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden (ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht).

De deelnemers volgen de cursussen in hun eigen gemeente of gezamenlijk met andere kerken in de buurt. Deelnemers groeien in het geloof, leren door de praktische opdrachten tegelijkertijd de blik naar buiten te richten. Dit geeft het missionaire bewustzijn van de gemeente een enorme impuls. Met dit project krijgen wij als gemeente de mogelijkheid om concreet met het zendingswerk in Oezbekistan mee te leven. Meer over dit land en hoe het Evangelie doorgegeven wordt, daarover willen de werkers ons graag meer vertellen. We houden u op de hoogte wanneer en in welke vorm dit gaat plaatsvinden.

Zendingsbussen 1e kwartaal

We voelen ons verbonden met onze broeders en zusters in Oezbekistan en gedenken hun werk in onze voorbede. Een gift voor dit project is zeer welkom in de zendingsbussen (1e kwartaal 2017). Ook kunt u voor dit werk in Centraal-Azië uw gift overmaken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. projectnr. CA.1.004.

De zendingscommissie