Er is alle reden om bang te zijn. Bang voor wat je kan overkomen in je eigen leven, bang ook voor alles wat er in de wereld om je heen gebeurt aan verschrikking en ellende.
In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden dat wij mensen elkaar aandoen en speciaal dat van Jezus. Lijden en dood hebben Godzijdank niet het laatste woord, het wordt Pasen, maar toch…. Er is alle reden om bang te zijn. In de evangeliën klinkt nogal eens: “wees niet bang!” Dat klinkt hoopvol, maar hoe lukt je dat als er juist alle reden is om bang te zijn?

Voor deze serie vespers zijn de volgende lezingen gekozen:

17 februari Lucas 12: 22 – 32 Jezus tegen zijn leerlingen,
niet bezorgd zijn

24 februari Mattheus 10: 24 – 31 Jezus tegen zijn leerlingen, niet zonder de Vader

3 maart Mattheus 14: 22 – 33 Jezus tegen zijn leerlingen,
storm op het meer

10 maart Mattheus 17: 1 – 9 Jezus, verheerlijking op de berg

17 maart Marcus 5: 32 – 42 Jezus tegen Jaïrus

24 maart Mattheus 25: 5 – 10 Engel tegen de vrouwen bij het graf