Op 27 maart start Kerk in Actie de radio- en televisiecampagne ‘Geloven in delen’. Met de campagne laat Kerk in Actie zien wat onze identiteit is. Geïnspireerd door Jezus willen wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De camapgen richt zich op Oeganda, Bangladesh en kwetsbare jongeren in Nederland.

Schoon drinkwater in Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Bijbels onderwijs in Bangladesh

In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen. De Taizé- broeders ondersteunen deze jonge kerkjes om eigen benen te leren staan. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan.

Opvang van kwetsbare jongeren in Nederland

In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. De Rudolphstichting (een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland) ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen.