De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over 2017.

Bijbelgenootschappen verspreidden wereldwijd ruim 38 miljoen complete bijbels. 7,9 miljoen daarvan waren gedownloade digitale bijbels. Digitale bijbelverspreiding gebeurt vooral via bijbel-apps en verder via CD’s, DVD’s en online bijbelsites.

Groei in Nederland

Dat het digitaal aanbieden van de Bijbel steeds belangrijker wordt, merken ook het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap op hun (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Naast meer dan 20 vertalingen bevatten deze platforms een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In het jaarverslag over 2017 dat volgende week verschijnt, melden NBG en VBG dat het aantal accounts steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 678.000. Ook de (voornamelijk digitale) NBG-leesroosters, bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen, waren toenemend populair. Het aantal gebruikers ervan steeg van 18.000 naar 43.000.

Syrië en Zimbabwe

Wereldwijd verspreidden de bijbelgenootschappen bijna 355 miljoen digitale én gedrukte bijbeluitgaven (bijbels, nieuwe testamenten, losse evangeliën en verwante producten). Opvallend was het grote aantal van ruim 200.000 bijbelgedeelten dat verspreid werd in Syrië, vooral bij een actie rond Kerst met speciale aandacht voor kinderen. ‘Op die manier geven we kinderen hoop dat
God hen helpt om door deze moeilijke tijd heen te komen’, zegt directeur George Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling was een sterke groei – met 70% – van de bijbelverspreiding in Zimbabwe, vanwege hernieuwde samenwerking met de kerken. Secretaris Chipo Maringe van het Zimbabwaanse Bijbelgenootschap verwacht dat deze groei zal doorzetten, want, zegt ze: ‘De nieuwe regering wil dat kerken een belangrijke rol gaan spelen in de wederopbouw van het land door vrede te prediken.’