Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.

‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ – net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’

Bijbel Basics zomerpakket

Voor kinderen stelt het NBG een Bijbel Basics zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.

Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBG-vrijwilligers en via: debijbel.nl/vakantieboekje. Het komt ook digitaal beschikbaar via: debijbel.nl Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door in te loggen op: debijbel.nl/bijbelbasics