Alle oudere belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor deze 2 bijeenkomsten. In een ‘stille’ periode, waarin veel mensen op vakantie zijn, is het fijn om samen te komen, samen uit de Bijbel te lezen, erover te praten, te bidden en te zingen. Kom en neem deel aan deze opbouwende bijeenkomsten!

Er zijn deze zomer weer 2 bijeenkomsten:

Op D.V. woensdagochtend 18 juli zal ds. de Kruijf iets vertellen over de kerkdienst en de betekenis daarin van de liturgie. Hoe is liturgie opgebouwd en waarom zijn er verschillende onderdelen? U bent welkom vanaf 10.00 uur, we beginnen met een kopje koffie / thee. Om 12 uur willen we afsluiten.

Op D.V. dinsdagmiddag 14 augustus zal ds. B. Reinders (lid van de CGK) de middag verzorgen. Het onderwerp is : Een dagje mee met de dominee. Wat komt er zoal op hem af en wat doet dat met hem en met de mensen? U bent welkom vanaf 14.00 uur en om ongeveer 16.00 uur willen we afsluiten met elkaar.

Mooi om hierover van gedachten te wisselen. Ook in Bijbels perspectief. Fijn ook om als senioren elkaar in de zomervakantie te ontmoeten. De bijeenkomsten worden gehouden in de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 in Capelle aan den IJssel, zaal 1 en 2. Ontvangst met koffie/thee vanaf een kwartier voor de aanvang. Hartelijk welkom. Komt u ook? Tot ziens dan op 18 juli ’s morgens en / of 14 augustus ’s middags!

(Vervoer graag zoveel mogelijk onderling regelen.)

  • Inlichtingen bij Pieter Vlok (seniorenouderling, 06-16 23 63 32)