Het Christelijk Gemengd Ouderenkoor Capelle zou graag nieuwe leden verwelkomen. We zijn een gezellig koor en de kwaliteit is erg goed. Als onze dirigent ons a capella laat zingen, eindigen we heel zuiver en op toon.

Alle stemmen zijn van harte welkom. Wij repeteren donderdagsmiddags van 14.00-16.00 uur in het Trefpunt in De Vijverhof.

Kom eens gezellig luisteren bij een koorrepetitie, dat kan vanaf 23 augustus, i.v.m. vakantie van het koor. Inlichtingen: Janny Fijan 06-173 523 82 of Johan van Bokkem 06-273 964 33