Van 15 tot en met 23 september 2018 vindt landelijk de vredesweek plaats. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Op veel plekken in de wereld is de vrede ver weg. Vele gezinnen zijn daar de dupe van. Het Overleg Capelse Kerken organiseert daarom op zondag 16 september 2018 een vredeswandeling, een Walk of Peace. Hieraan kan door iedereen, voor wie vrede na aan het hart ligt, worden deelgenomen.

Op de website www.capelsekerken.nl vindt u informatie over de deelnemende kerken.

Langs verschillende routes wandelen oud en jong vanaf één van de deelnemende kerken, waaronder onze Hoeksteen, naar het Schollebos. Onderweg is er volop ruimte om met elkaar te praten over hoe in het dagelijks leven vrede gestalte krijgt en van generatie aan generatie wordt doorgegeven. Op de plaats van ontmoeting is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen, getuigenissen, gezang en gebed.

Dit is het programma:

14:00 uur verzamelen bij één van de deelnemende kerken
14:10 uur uitleg waarom deze wandeling
14:15 uur start wandeling
15:15 uur aankomst in het Schollebos
15:30 uur centrale activiteit
16:00 uur zang
16:15 uur afsluiting
16:30 uur wandelend terug naar verzamelpunten