De zomerperiode is al weer bijna voorbij. Over enkele weken begint in de kerk het winterwerk. Dat betekent dat er ook weer catechisatie wordt gegeven.

We nodigen alle jongeren vanaf 12 jaar hiervoor hartelijk uit!
We hopen dat je komt, voor de eerste keer of opnieuw.
Je bent van harte welkom.

Op de catechisatie zijn we bezig met de Bijbel. We luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Maar we luisteren ook naar elkaar. Kom vooral ook met je vragen!

De Heere God heeft hart voor jongeren – dus ook voor jou!
Het is Zijn bedoeling dat je Jezus kent en volgt als je Heiland. Dat is het grootste geluk dat er is.

Het schema van de catechisatiebijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Op maandagavond worden de groepen geleid door Chiel Kreuk (14-15)
en Jan Vermeulen (12-13), en op dinsdagavond door ds. Schuurman.

De catechisaties beginnen op maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober.

Meer informatie