Een nieuw seizoen is weer gestart. We mochten elkaar ontmoeten op de gesprekskring, tijdens de Dorpsmaaltijd, de seniorenbijbelstudiekring, de ouderenreis en aan de koffie na de kerk. Bij sommigen van u kwam ik thuis of in een verpleegomgeving. Wat fijn tijdens deze ontmoetingen elkaar te spreken en elkaar even in de ogen te mogen kijken. Hoe gaat het met je? En dan, hoe kort ook, soms zonder woorden,  even heel dicht bij elkaar te mogen zijn.

Een goed gesprek, dat is het jaarthema. Bij het voorbereiden van de overdenking op zaterdag 15 september is het dat toch wat me weer extra trof. Een goed gesprek is elkaar zien en luisteren, van hart tot hart. Verbonden door de liefde van onze Vader in de hemel, die ons in zijn Zoon liet zien hoe je elkaar kunt vinden en verstaan.  Een  goed  gesprek  begint  met  het spreken door Hem, ons luisteren en met Zijn ogen leren kijken naar de ander. Zo zit je naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Hoef je niet overal een antwoord op te hebben, maar mag je samen zoeken naar de weg die Jezus wijst. In verbondenheid met Hem en met elkaar. Dan is het echt goed! We spreken elkaar……..