Op dinsdag 6 november 2018 wordt in het IJsselland Ziekenhuis een herdenkingsdag gehouden voor mensen die het afgelopen jaar in het ziekenhuis zijn overleden.

Een herdenkingsdag is belangrijk omdat het nabestaanden de gelegenheid geeft stil te staan en herinneringen op te halen. En soms om voor het eerst weer terug te komen in het ziekenhuis nadat hier zoveel gebeurd is. Ook voor zorgverleners kan het waardevol zijn om patiënten bij wie zij betrokken waren, te herdenken en even-tueel nabestaanden te spreken.
De herdenkingsdag vindt plaats in het stiltecentrum op de eerste etage van het ziekenhuis. Patiënten, bezoekers, familieleden, medewerkers en vrijwilligers zijn van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

Er is in het stiltecentrum gelegenheid om een kaarsje te branden voor mensen die u wilt gedenken. Ook kunt u de naam van de overledene, een gedachte of een gebed op een steen schrijven en een plekje geven. Al deze stenen in ‘een rivier’ vormen samen een symbool van gedachtenis en verbondenheid.

De dag wordt om 16:00 uur afgesloten met een gezamenlijk herdenkingsmoment van ongeveer een half uur. Er zijn woorden van bezinning, muziek en stilte. Deze bijeenkomst wordt geleid door een van de geestelijk verzorgers. De geestelijk verzorgers zijn ook de hele middag in en bij het stiltecentrum aanwezig.