De tweede lezing van dit seizoen wordt op D.V. donderdag 29 november om 19.45 uur gehouden in de Pauluskerk (gebouw de Brug) Van Hogendorpplein 2, 2805 BM Gouda. Oscar Lohuis zal deze avond spreken over ‘Waarom Christenen iets met Israël hebben’. Als je christen wordt krijg je automatisch iets met Israël. Tenminste, als je de Bijbel mag geloven.

Toch leeft dit idee bij vele christenen niet. Efeze 2:11-22 en 3:6 laten ons zien dat wij medeburgers, mede-erfgenamen en me-dedeelgenoten met Israël zijn geworden. Het is belangrijk te beseffen wat dat wel en niet inhoudt. Het christendom heeft Jezus en de apostelen losgekoppeld van het volk Israël. Dat klopt niet. In deze lezing denken we na over de eenheid van de Kerk met Israël, hoe de niet-Joodse gelovigen in Je-zus zich verhouden tot het verbondsvolk van God.

U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Vanaf 19.15 uur staan koffie en thee voor u en jou gereed. Nadere informatie: kerkenisrael@gmail.com of bezoek onze website www.kerkenisraelgouda.nl