Vanuit de Algemene Kerkenraad is enige tijd geleden het idee ontstaan voor een Emmaüswandeling, een relatief korte wandeling voor tweetallen. Een van de deelnemers laat weten hoe hij deze wandeling heeft ervaren.

“De meesten kennen het verhaal van de Emmaüsgangers: twee mensen die na een roerig (Paas)weekend na de kruisiging van Jezus op weg zijn naar hun woonplaats Emmaüs op zo’n kleine 12 kilometer van Jeruzalem. Onderweg komt een derde persoon bij hen lopen die vraagt waar ze het over hebben, en zo een gesprek begint (Lucas 24:13-35). Deze derde persoon blijkt Jezus te zijn.

Het idee voor de wandeling is met name bedoeld om mensen uit alle wijken van de Protestantse gemeente Capelle met elkaar in gesprek te brengen en elkaar te leren kennen. Noem het maar “het over de muren van de eigen kerk heen kijken”. Zaterdag 3 november is het zover. Hoewel soms met een minimale afvaardiging, zijn alle wijken vertegenwoordigd, totaal 14 personen.

Na samen een lied gezongen te hebben is het één en ander ingeleid door ds. Dora Hoekstra. Het is de bedoeling om het eerste kwartier van de 45 minuten durende wandeling stil te zijn om alle dagelijkse beslommeringen van je af te laten glijden en je te richten op datgene wat je ziet: mooie bomen, mensen, uitzicht, enzovoort.

Daarna kan de ene persoon tien minuten iets vertellen, waarbij de ander alleen toelichting mag vragen maar het gesprek niet overneemt. Na die tien minuten worden de rollen omgedraaid. Hoewel geen keihard voorschrift, is als suggestie de vraag meegegeven: ‘zijn er momenten in je leven geweest waarop je de aanwezigheid van God hebt ervaren?’ Na terugkomst in de Dorpskerk is er niet inhoudelijk teruggekoppeld maar is wel gevraagd hoe we zo’n wandeling hebben ervaren. Het feit dat er tweetallen zijn gevormd uit verschillende wijken is als erg positief ervaren.

Van verschillende kanten heb ik vernomen dat je jezelf niet zo gemakkelijk bloot geeft als je iemand helemaal niet kent. Daarom is vaak eerst met elkaar kennis gemaakt. Daarna kom je tot de ontdekking dat er ondanks kleine verschillen ook grote overeenkomsten zijn in eenieders bestaan. Bovendien is het leren kennen van mensen uit andere wijken leuk en interessant. Iedereen vindt dan ook dat het initiatief herhaling verdient. Overwogen wordt om voortaan op de eerste zaterdag van november zo’n wandeling te houden. Ik kan het iedereen aanbevelen.”