De voorbereidingen voor de bazaar zijn alweer gestart. De bazaar vindt plaats op 13 april 2019. Houdt u de datum vrij?

We hopen weer te kunnen rekenen op uw hulp én komst! Voor de opslag van spullen is de bazaarcommissie op zoek naar een grote loods in Capelle.
Heeft u een ruimte die leeg staat of kent u iemand die plek heeft die wij mogen gebruiken?

Meld het via: gvanoosten@yahoo.com. Voorlopig kunt u uw spullen inleveren in de schuur achter de kerk. Inleveren spullen Op 8 december 2018 en 12 januari 2019.
Tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

De Bazaarcommissie