Op 6 december is in De Hoeksteen de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Samen010 en een aantal deelnemende kerken van het Diaconaal Platform in Capelle aan den IJssel (DPC). Een mooie moment waarin het gezamenlijk optrekken van verschillende christelijke kerken zichtbaar wordt.

Samen010 initieert, ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk namens de Protestantse kerken in de regio Rotterdam. Al langere tijd ondersteunt Samen 010 ook enkele diaconale projecten die zijn opgezet door een aantal kerkelijke gemeenten in Capelle aan de IJssel behorende bij het Diaconaal Platform Capelle (DPC). De wens om de samenwerking verder te intensiveren heeft concreet geleid tot de ondertekening van een brief waarin de gezamenlijke uitgangspunten voor de toekomst zijn bekrachtigd.

Bij Samen 010 ligt de bereidheid om met het Diaconaal Platform effectief mee te denken in initiatieven voor nieuwe projecten. Mevrouw Elske Thomassen is vanuit Samen010 voor twee uur per week beschikbaar voor ondersteuning van het DPC; zij zal een voortrekkersrol vervullen. De diaconieën van de participerende kerken kunnen in het kader van hun diaconale activiteiten een beroep doen op de expertise die op diaconaal vlak bij Samen 010 aanwezig is. Tijdens de bijeenkomst van 6 december jl. is het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking uitgesproken. Vanuit het evangelie van Jezus Christus ligt er een prachtige kans om gezamenlijk een steun in de rug te bieden aan kwetsbare mensen in Capelle aan den IJssel!

Namens het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad,

Tianne Plomp- van Loon
scriba AK