‘Veel kansarme gezinnen in ons land willen graag een eigen bijbel. Voor de meesten is dat te duur,’ vertelt Magda Victor, directeur van het Haïtiaans Bijbelgenootschap. ‘Als Bijbelgenootschap willen wij voorzien in deze grote vraag naar bijbels. Zodat het Woord van God voor iedereen beschikbaar is.’

De kerstactie waarbij 25.000 arme kinderen een bijbel krijgen, komt voort uit de grote vraag naar bijbels voor kinderen. Magda: ‘Veel scholen in Haïti vallen onder het beheer van een kerk of christelijke organisatie. Met een groot aantal van hen hebben wij goed contact en zij weten ons te vinden als ze iets nodig hebben. Zo zijn wij goed op de hoogte van de vraag naar bijbels.’
Voor Magda en haar collega’s is het werk in Haïti een flinke uitdaging. Zo moest het Bij-belgenootschap tien jaar geleden verhuizen omdat de buurt waar het kantoor stond niet meer veilig was voor de medewerkers. Ge-lukkig heeft het nieuwe gebouw tot nu toe alle aardbevingen zonder noemenswaardige schade doorstaan. Magda: ‘We zijn dankbaar voor deze veilige haven. Van hieruit kunnen we het Woord van God voor iedereen be-schikbaar maken en ons land helpen herstel-len van de rampen.’