Zoals inmiddels bekend vindt er jaarlijks een Week van Gebed voor de eenheid van Christenen plaats. In 2019 is dat in de week van 20 januari tot 27 januari. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië en haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Ook in ons land ervaren we soms verdeeldheid in onze samenleving, aangewakkerd door radicaliserende groepen.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed ‘Zoek het recht en niets dan het recht’(Deuteronomium hoofdstuk 16 vers 1020) volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema is. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: ‘Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.’ (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Het zou mooi zijn als we in deze geest samenwerken en solidair met elkaar kunnen zijn.

Daarom doen gelovigen van verschillende kerkgenootschappen en denominaties hier in Capelle in 2019 weer mee aan de week van gebed. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities zijn inspirerend en verfrissend.

Kom mee bidden

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed die er is voor iedereen, jong en oud. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Op zondag 20 januari wordt in de zondagsdienst stilgestaan bij de start van de gebedsweek. Vervolgens is er van maandag 21 tot en met zaterdag 26 januari telkens in een andere kerk een gebedsdienst van een half uur (van 19.30 tot 20.00 uur). Na afloop van de dienst wordt alle gelegenheid geboden el kaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. De gebedsweek wordt afgesloten in een avonddienst op zondag 27 januari te houden in kerkgebouw Nieuw Apostolische kerk, aanvangende om 19.30 uur.

Voor de kinderen vanaf 4 jaar is er op zaterdag 19 januari 2019 om 15.00 uur een kindermiddag in de Ontmoetingskerk in Capelle Schollevaar (Zevensprong 4).
Voor de oudere jeugd (vanaf 14 jaar) is er eveneens op19 januari ’s avonds een Praise en PrayerNight van 19.30 tot 23.00 uur. De locatie is gelegen aan de Roerdomplaan 2. Speciaal voor senioren is er op vrijdagmiddag 25 januari in de Vijverhof, Reigerlaan 251 ’s middags om 15.00 uur een gebedsdienst.

Zoals u ziet een ruim aanbod om op uw wijze mee te doen aan de gebedsweek. Bid u mee?