Als kerkrentmeesters bereiden wij ons al enige tijd voor op dit nieuwe jaar. Een belangrijke actie daarbij is Kerkbalans. Begin 2019 zult u daarover een folder ontvangen.

Dorpskerk

Ook voor het komende jaar hebben we in de Dorpskerk weer verschillende belangrijke plannen, zoals op het terrein van pastoraat en het vorming- en toerustingswerk.

Daarnaast moet jaarlijks voor het onderhoud van onze monumentale kerk geld worden gereserveerd. De actie Kerkbalans is daarbij heel belangrijk. Het kerkenwerk kan geen voortgang vinden zonder dat we als gemeente en kerkenraad gezamenlijk onze verantwoordelijkheid op het gebied van de financiën nemen. Daarom is Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, zijn we als gemeente in staat al het werk te kunnen blijven doen. Ook voor 2019 vertrouwen we op uw mooie bijdragen!

West

Van zondag 20 januari t/m zaterdag 2 februari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. In 2019 kent deze actie het landelijke thema: ‘Geef voor uw kerk’.  In de week van D.V. 21 januari zult u door onze gewaardeerde vrijwilligers benaderd worden voor de jaarlijkse bijdrage 2019. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente West. In de folder die u dan ontvangt vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor wij ons in 2019 gesteld zien. Wij vragen u Kerkbalans 2019 in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft. Mocht u vooraf meer informatie over de actie Kerkbalans willen ontvangen, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 06-51 27 41 63. Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.