In de tijd voor Pasen zullen opnieuw een zestal vespervieringen worden gehouden. Dit jaar is het  thema “Uitroeptekens!?”. Gebaseerd op de vraag uit psalm 121: ”Waar komt mijn hulp vandaan?”.

Voor de zanggroep zijn wij op zoek naar zan- gers (m/v), die in deze vespers mee willen zingen.  Gedurende de maanden januari, fe- bruari en maart oefenen we een aantal maan- dag- en donderdagavonden. De vieringen zijn in maart (eerste op 9 maart) en april op de zaterdagavond. Dit jaar weer in De Hoek- steen en de Oosterkerk. Het is geen pro- bleem als je niet alle vespers kunt meedoen. Voor muziek wordt gezorgd. Veel liederen staan tegenwoordig ook in het liedboek.

Neem bij belangstelling contact op met Harry de Groot (Harry@deGrootCapelle.nl, 010- 4508516) of Greet van der Hucht (greetvdhucht@hotmail.com, 010-4504411). U ontvangt dan een
uitnodiging wanneer de juiste data bekend zijn.

Harry de Groot