Het Lucas-evangelie is verschenen in het ‘Papiamento’, de Arubaanse versie van het Papiaments.

Armando Rudy Lampe, minister van Onderwijs en Wetenschap van Aruba, kreeg het eerste exemplaar van het Antilliaans Bijbelgenootschap. Minister Lampe was zeer ingenomen met het Evangelio segun Lucas. ‘Dit komt op een speciaal moment’, benadrukte hij: ‘in 2018, het Jaar van het Papiamento, aan het begin van de Kersttijd, wanneer we de geboorte van Jezus gedenken. Ik geloof niet dat dit toeval is!’ Hij besloot zijn wekelijkse persconferentie aan dit evangelie te wijden, want: ’Iedere Arubaan moet weten dat dit er is’. De meeste Arubanen zijn christelijk. De Bijbel was al wel beschikbaar in het Papiamentu – de Curaçaose variant van deze taal – maar nog niet in het Arubaanse Papiaments. Voor Arubanen was die editie moeilijk te lezen vanwege de afwijkende spelling en betekenis van allerlei woorden. Op scholen wordt lesgegeven in het Papiamento en niet meer in het Nederlands, dus een Nederlandse Bijbel is geen oplossing. Samenwerking met Nederland ‘Ik ben blij dat we binnen een half jaar al een tastbaar resultaat hebben van onze samenwerking met het Antilliaans Bijbelgenootschap’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). ‘Tijdens ons werkbezoek aan het eiland in mei hebben we de banden aangehaald. Ik merkte hoe er uitgezien werd naar een bijbelvertaling in de eigen taal van het eiland. De vertaalexperts zijn met enthousiasme aan de slag gegaan en nu kunnen de Arubanen het kerstverhaal uit Lucas 2 lezen in de taal van hun hart.’ Het is de bedoeling dat de hele Bijbel in het Papiamento wordt vertaald. Deze vertaling, die wordt gefinancierd door het NBG, zal naar verwachting eind 2021 klaar zijn.