Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. ALgemeen secretaris van de Gereformeerde Bon in de PKN vindt dat je in dit complexe thema met twee woorden moet spreken.

Ds. René de Reuver:

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.

Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Drs. P. Vergunst:

Als reactie op de Nashvilleverklaring zegt Drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de PKN, dat je in dit complexe thema met twee woorden moet spreken. “Homoseksualiteit is geen thema, maar gaat over mensen die we in de kerk pastoraal nabij willen zijn in hun levens- en geloofsvragen

waarbij de Bijbel leidend is.” „Ik onderschrijf de inténtie van dit document in het protest tegen de genderideologie”, aldus Vergunst, „waarbij ondertekenaars wellicht aangemoedigd zijn door een gevoel van machteloosheid over de snelle voortgaande ontwikkelingen in Nederland, waarbij je hier en daar het verwijt van discriminatie krijgt als je belijdt dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep en dat Zijn Woord geen ruimte geeft aan de homoseksuele praktijk.”

Vergunst besloot het document niet te ondertekenen. Hij heeft de initiatiefnemers laten weten de toon te vierkant te vinden en neemt afstand van de suggestie dat, als je oprecht christen bent, je homofiele gevoelens kunnen verdwijnen. Hij neemt ook afstand van de suggestie dat mensen bewust een transgender-of homoseksuele identiteit aannemen. “De gebrokenheid van het leven blijft echter ook voor een christen.”

Inmiddels heeft het de initiatiefnemers en ondertekenaars van de Nashvilleverklaring, waarvan sommigen hun handtekening hebben teruggetrokken, tot nadenken gezet en zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet zo had gemoeten. In een nawoord bij de verklaring zeggen ze dat de pastorale toon in de zorg voor andersgeaarden ondermaats is geweest. Ze vinden het tijd voor reflexie en gaan zich in een periode van radiostilte bezinnen op een nadere verklaring. Ze hebben het voornemen zich te richten op een studiedag waarop ze met predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring nader gaan  bespreken.