De Commissie Hoofdartikelen en Meditaties voor KerkNieuws heeft een nieuwe serie bedacht. Met de rubriek ‘Kerk in
uitvoering’ kunt u kennismaken met verschillende vormen van kerkenwerk, die in de zes wijkgemeenten van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel plaatsvinden. Iedere groep die hiervoor in aanmerking komt, krijgt tijdig bericht om zich presenteren. Voor het maken van het verhaal, behoort enige begeleiding van ons uit, tot de mogelijkheden. Een geschikte en passende foto is welkom. De volgorde zal willekeurig zijn. Dit keer de Tienerdiensten van De Oosterkerk aan de beurt.

Kunnen jullie u iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de Tienerdiensten en/of door wiens verlangen of noodzaak is men destijds tot deze opzet gekomen?

De Tienerdiensten zijn in beginsel opgezet in de Morgenster door Peter Dorsman en Gieneke Bodewitz. Het is ontstaan omdat het ruimte tussen de kindernevendienst en de gewone kerkdienst door de jongeren als erg groot werd ervaren. Waardoor zij nogal eens afhaakten. Met de Tienerdienst kregen zij een op hen afgestemde ‘dienst’ en hielden we ze betrokken bij de kerk.

De Tienerdiensten zijn uniek voor de Capelse PKN-kerken, er was dus hier geen voorbeeld. Wie heeft de bestaande format bedacht of was het toch een idee van elders?

De format is door Peter en Gieneke, in samenspraak met de tieners van des tijds, bedacht. De diensten werden altijd een paar dagen van te voren voorbereid, vaak samen met één of meerdere tieners. Enkele van deze tieners, zoals Joran en Annerieke de Does zijn later zelfs doorgestroomd naar de tiener dienstleiding.

Wat is het specifieke karakter van de Tienerdiensten?Is er ‘een kop en een staart’, door bijvoorbeeld te beginnen en te eindigen met gebed?

Ongeveer 1x per maand nodigen wij de tieners uit op de zolder van De Oosterkerk, om rondom een bepaald thema met elkaar bezig te zijn. We leiden het thema in met bijvoorbeeld een filmpje, Bijbeltekst, gedicht, gebed, liedje of iets dergelijks. Daarna is de invulling heel divers: spel, discussie, rollenspel, creatieve activiteit, gedicht of gebed maken, schilderen, collages maken, naar buiten om foto’s te maken wat bij het thema past, naar een andere kerk met andere geloofsbeleving etc. Vaak wordt de tienerdienst afgesloten met gebed.

Zijn de opzet en de inhoud van de Tienerdiensten sinds de start nog veranderd en heeft het samengaan met de voormalige gemeente van de Gaarde daar invloed op gehad?

Nee, het samengaan heeft geen invloed gehad op de inhoud of de vorm, dit komt meer vanuit de leiding of de tieners. Het mooie van het samengaan is dat er weer nieuwe tieners en leiding bij zijn gekomen.

Zijn de Tienerdiensten zelfstandig binnen de organisatie van de wijkgemeente of heeft de kerkenraad ook medeverantwoordelijkheid?

De jeugdouderling is betrokken bij de vergaderingen van de tienerdienst en zodoende is de WKR op de hoogte van ‘het reilen en zeilen’ van de tienerdienst.

Hoe steekt de organisatie als Tienerdiensten in elkaar, is er bijv. een bestuur?

Er is geen bestuur. Aan het begin van het seizoen plannen we met elkaar de diensten in en bepalen we de thema’s. Met twee mensen van de leiding gaan we vervolgens per dienst deze verder uitwerken. Een ieder is daar verantwoordelijk voor en indien je hulp nodig hebt, vraag je dat of je zoekt aansluiting met de andere geledingen van de kerk bijvoorbeeld de diaconie.

In hoeverre speelt ‘een funfactor’ van sommige ontmoetingen een rol bij de opkomst/deelname van de tieners? Worden zij(de tieners) als moderne mensen via bijv. de sociale media door jullie gestimuleerd om aanwezig te zijn?

We stimuleren de tieners (en ouders) door in de groepsapp de tieners uit te nodigen en verder te informeren. Door de tieners te betrekken bij de voorbereiding, stimuleren wij ze ook.

Wat is nu, na al die jaren de specifieke kracht van een Tienerdienst en wat zijn jullie ervaringen?

De openheid van de ontmoetingen, waarin je kunt zijn wie je bent. De bespreekbaarheid
van allerlei onderwerpen, waarbij alles gezegd kan worden.

Zijn er specifieke momenten geweest met de jongeren, die jullie zelf beslist niet hadden willen missen?

Dat zijn er vele. De eerlijkheid waarop sommige tieners hun verhaal delen. Samen naar andere kerkelijke gemeentes gaan. Activiteiten zoals kerststukjes maken voor de Voedselbank en ook voor de ouderen, etc. In vroegere tijden ging de jongeren naar de catechisatie, zeg maar de geloofsopvoeding, en dan ondergebracht in verschillende leeftijdsgroepen.

In hoeverre vervangen de Tienerdiensten dit voormalige kerkfenomeen?

Tot vorig jaar was er nog catechisatie bij Bert Wierenga thuis. Dit jaar is dat komen te vervallen door gebrek aan animo en belangstelling. De opzet van de tienerdienst is hierna niet veranderd. Het komende programma voor seizoen 2018-2019 ziet er heel gevarieerd uit.

Wordt er ook rekening gehouden met de christelijke hoogtijdagen van het kerkelijk jaar volgens de PKN-kerkorde?

Dat doen we zeker. Rondom het kerstgebeuren willen we kerststukjes gaan maken voor de ouderen en rond de Stille Week besteden wij ook aandacht aan het fenomeen van de ‘The Passion’ in combinatie met muziek.

Kunnen de jongeren zelf ook ideeën ofvoorstellen aandragen voor de invulling van een dienst en zijn er hiervan voorbeelden te noemen?

Dat kunnen ze zeker, maar in het verleden is toch gebleken dat ze daar moeite mee hebben. Ze hebben altijd de mogelijkheid tot een eigen inbreng.

Stel, er komen onbekende vrienden of vriendinnen van de tieners aanhaken, hoe gaan jullie dan te werk?

Dan zijn ze van harte welkom, maar in de praktijk gebeurt dit weinig.

Hoe groot is het aantal huidige deelnemers en wordt de activiteit daarop afgestemd en zijn er ouders direct betrokken bij de invulling van de samenkomsten?

Het huidige aantal is ca. twaalf deelnemers, per dienst komen er ongeveer acht tieners. In het verleden was de groep groter en boden we twee activiteiten in de dienst aan, nu is dat er één geworden. Er zijn een aantal ouders die in de leiding zitten en op die manier betrokken zijn bij de invulling van de samenkomsten.