Op 2 maart ga ik (Marjolein Dijkstra) samen met Ineke Noordhuis (vriendin en oud collega) weer naar Tanzania.
We kijken er beiden weer naar uit en zijn bezig met de voorbereidingen!

Als Neonatologieverpleegkundigen (kinderverpleegkundigen, speciaal voor de allerkleinsten) gaan wij in het Makiungu Hospital de verpleegkundigen en artsen verder begeleiden en leren hoe de opvang en verzorging van pasgeborenen (vooral de prematuren) na de bevalling verbeterd kan worden.

Er is een grote behoefte aan scholing. Wij willen onze kennis doorgeven door middel van reanimatielessen voor pasgeborenen, kinderen en volwassenen en zorgen dat ze deze lessen zelfstandig kunnen blijven geven. Wat zou het fijn zijn als we weer blikken babyvoeding kunnen kopen voor het ziekenhuis, zodat kinderen waarvan de moeder onvoldoende borstvoeding heeft kunstvoeding kunnen krijgen i.p.v. glucosewater. Het ziekenhuis heeft zelf geen geld om deze babyvoeding te kopen. Vorig jaar waren de M(edical) M(issionaries) of M(ary) sisters of hier ook enorm blij mee. Deze MMM sisters hebben de leiding in dit ziekenhuis.

Daarnaast willen we ook de school die direct naast het ziekenhuis ligt proberen te helpen door de muren in de klaslokalen van verf te voorzien, zodat het er vriendelijker uitziet. We gaan kijken of daar verf te koop is en zetten dan mensen daar aan het werk.

Mocht u dit een goed plan vinden en een bijdrage willen geven voor deze hulp dan kan dit op rek.nr: NL51INGB0000754829 van de Diaconie PgC, onder vermelding van Makiungu. Wij zullen zeker zorgen dat uw bijdrage goed terecht komt.