Zondag 10 februari staat in het teken van ZWO (dat staat voor: Zending- Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

In de afgelopen jaren hebben we vanuit De Oosterkerk het project “Mwana Ukundwa, opvang en scholing van weeskinderen” van KerkInActie met € 5000 kunnen ondersteunen. Dit jaar hebben we gekozen voor het project: Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.

Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!

In de dienst van 10 februari hebben we mw. Petri Hofland van KerkInActie uitgenodigd om u meer te vertellen over dit project. Zij heeft bezoek gebracht aan Bangladesh en kan uit eerste hand vertellen over het belang en doelstellingen van dit project. We willen dit project met minimaal € 3000,- steunen en doen o.a. met de collectes voor het werelddiaconaat een beroep op u. U heeft afgelopen jaren laten zien dat u de projecten een warm hart toedraagt, waarvoor onze hartelijke dank! Zo kon er elders hulp geboden worden. Wilt u ook dit jaar weer meebouwen, meewerken en mee financieren aan het project in Bangladesh?