We hebben weer het Kerstfeest gevierd. Gevierd dat God met ons is  door de geboorte van dat kwetsbare en weerloze Kind Jezus. Niet alleentoen, ook nu.    Maar ervaren we dat ook zo, nu dat Christusfeest weer voorbij is? Straks gaan we weer  op weg naar Pasen. Vieren we dat door Jezus de dood is overwonnen en niet de haat, maar de liefde overwint. Niet alleen toen, ook nu. Maar ervaren we dat ook zo?    Het valt in onze absurde wereld niet mee om  te blijven geloven, hopen en liefhebben. Zeker  niet als je in je eigen leven van alles meemaakt.  Is God met ons? Is de dood overwonnen? Overwint de liefde?

We zijn blij dat we U daarom een bijzonder  aanbod kunnen doen!  In de veertig dagen voor Pasen  worden op de zaterdagen van  19.00-19.45 uur vespers gehouden.  Korte gebedsdiensten in een bijzondere, meditatieve  sfeer. Vanouds horen daar geen meditaties  bij, maar die doen we er extra bij (zij  het kort).

Het thema is: Uitroeptekens!?

Of hij nu als pelgrim naar (de tempel in) Jeruzalem  gaat of er juist vandaan komt (ik kies  voor het laatste), de dichter van Psalm 121  ziet als een berg op tegen de (terug)reis. Die  is immers vol gevaar.

Hij vraagt zich af waar hij hulp vandaan kan  verwachten onderweg. Die vraag wordt vanuit  de tempel (door de priester en door hemzelf?)  beantwoord: hij gaat niet alleen, maar  met de belofte van bewaring onderweg door  niemand minder dan der schepper van hemel  en aarde (“Ik ben er”!).

Het vraagteken wordt beantwoord door zes  uitroeptekens! Die zes uitroeptekens roepen  ook weer vragen op: klopt het allemaal wel?  Heeft die priester, die in de tempel achterblijft,  niet makkelijk praten? Vandaar het  thema: Uitroeptekens!?  Ook wij zijn op reis, naar (het nieuwe) Jeruzalem

In de vespers gaat het er dit keer om waar je onderweg voor bewaard wordt en  hoe. Jezus heeft ongetwijfeld ook deze Psalm  geloofd en geleefd. We proberen te ontdekken  hoe dat in zijn leven en sterven vorm gekregen  heeft.

Op deze bijzondere manier helpen we elkaar  onderweg naar Pasen om te blijven geloven,  hopen en liefhebben. We doen U dit bijzondere  aanbod, omdat we denken dat het niet  alleen ons, maar ook U helpt.  Zet daarom vanaf 9 maart zes zater dagen in  uw agenda om 19.00 uur geen vraagteken,  maar een uitroepteken! De eerste drie keer  in de Oosterkerk, de laatste drie keer in De  Hoeksteen.

Als in Amerika op Black Friday de winkels  met bijzondere aanbiedingen open gaan, liggen  mensen er de avond ervoor al in slaapzakken  voor de deur te wachten om er als  eerste bij te zijn. Dat hoeft niet, want er is genoeg  plaats. Bovendien is het gratis – er wordt  zelfs geen collecte gehouden. Als dat geen  bijzonder aanbod is?!

Zo gaan we op weg naar Pasen (21 april)!

Een voorproef van het zevende en laatste uitroepteken,  een stimulans om op bewaring te  blijven vertrouwen, ook al lijken alle beloften  soms leugens. Dank zij Jezus, de levende  Heer die bidt dat ons geloof niet zal bezwijken  (Lucas 22: 31).

We weten al wat er voor ons bewaard is: een  nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is  het einddoel. Dan is er geen bewaring meer  nodig. In het nieuwe Jeruzalem is geen tempel  meer, is God alles in allen, is er geen zon  en maan, want haar lamp is het Lam (Openbaring  21: 22- 27). Daar ben je voor altijd  bewaard!

Namens de voorbereidingscommissie,  J. van Andel