Op D.V. woensdag 20 februari hoopt ds. J.C. Schuurman onze vereniging te bezoeken en ons mee te nemen door de gelijkenis waarin de Heere Jezus ons aanspoort om altijd te bidden, vanuit Lukas 18: 1-8. Een mooie gelegenheid om onze vereniging te komen bezoeken, ook als u/jij nog niet eerder bent geweest en wilt komen kijken hoe een avond op de mannenvereniging verloopt. Weet dat u/jij, jong of oud van harte welkom bent! De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf
19.30 uur.