Mijn naam is Janny van Eijl en ik ben samen met Arend lid van De Hoeksteen. Graag wil ik u iets vertellen over de symbolische bloemschikkunst. Kleuren zijn belangrijk bij de schikkingen. Ik maak gebruik van 6 kleuren t.w.: Groen, Paars, Wit, Rood, Roze en Grijs.

In de ‘veertigdagen tijd’, de tijd vóór Pasen, is de kleur paars, op de derde zondag roze en op Palmzondag rood, Goede Vrijdag is het kleed grijs en op Paasmorgen wit.

Ook in de Adventsperiode, de weken vóór Kerst, is paars de kleur. Ook hier is een uitzondering nl.: de derde zondag is een klein stukje roze zichtbaar als teken van het naderende Kerstlicht. Kerstmorgen is de kleur wit. De kleur groen wordt door mij alleen gebruikt op de startzondag. De kleur voor Pinksteren is rood.

Alle door mij gebruikte kleuren zijn gelijk aan de kleuren van het ‘Antependium’. Zo heeft u alvast een beeld wanneer een bepaalde kleur wordt gebruikt.

Voor de periode van Pasen en Kerst maak ik mede gebruik van de handreiking die door
de stichting Docete wordt uitgegeven. Om een schikking te kunnen maken krijg ik van
onze predikant, ds. Dora Hoekstra, het thema en bijbehorende Bijbellezing voor de betreffende viering aangereikt. Aan de hand van de foto van de ‘startzondag’ met als thema
‘een goed gesprek’ zal ik proberen u uit te leggen hoe de schikking is ontstaan. Eerst bestudeer ik de lezing, in samenhang met het thema en laat me daardoor inspireren. Vervolgens leg ik mijn gedachte aan Arend voor en overleggen we of het technisch uitvoerbaar is. Vervolgens neem ik contact op met onze predikant, waar ik heel veel steun aan heb, of ook zij zich hierin kan vinden.

Deze keer was het een heel bijzondere startzondag omdat er ook 4 kinderen gedoopt werden. Daarom is i.p.v. het groene kleed het witte gebruikt. Een glazen schaal met water, het symbool van de doop, met 4 lichtjes er in, de 4 dopelingen. De 3 witte rozen staan symbool voor: Geloof, Hoop en Liefde. Naast
de schaal staan 4 mensfiguren die ‘het gesprek gaande houden’ Omdat het een feestelijke  zondag was staan er 5 schaaltjes met gekleurde bloemen en boven die bloemen oranje kleurige pepers als ‘vlammetjes’, het
symbool van de Heilige Geest. Zoals bij alle schikkingen heb ik ook bij deze  zelf de uitleg gegeven. Omdat ik het heb bedacht is de betekenis voor mij duidelijk, maar ik wil het ook graag aan de gemeenteleden
vertellen zodat het voor hen ook gaat ‘leven’. Ik doe dit werk met Liefde en Passie.

Als je eenmaal met dit virus besmet bent laat het je niet meer los. Omdat ik er studie van maak kom je heel dicht bij jezelf; bijbel teksten lezen en je hierdoor laten inspireren. Op andere vieringen dan Kerst en Pasen, zoals Goede Vrijdag, Pinksteren, startzondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ‘Eeuwigheidszondag’, bedenk ik de schikking zelf in goed overleg met ds. Dora Hoekstra, onze wijkpredikant. In zo’n overleg inspireren wij elkaar.

Een goed voorbeeld daarvan is de schikking voor ‘Eeuwigheidszondag’. Het door mij aangedragen
thema was: ‘Ik zie een poort wijd open staan waardoor het Licht komt stromen’. De poort, bekleed met klimop en dat staat voor Trouw, onsterfelijkheid: altijd groen, klimt naar het licht en hecht zich. Door de poort
heen een weg met aan weerszijden lichtjes  en aan het einde van de weg het licht van Pasen. Op de weg liggen de stenen met de namen van onze overleden gemeenteleden.

Het is in onze kerk de gewoonte om, als er iemand is overleden, een steen met de naam in de ‘symbolische’ handen van God te leggen waar ze blijven liggen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die dag worden ze in de schikking gelegd. Achter de poort staan 3 witte rozen van Geloof, Hoop en
Liefde. Ik vind het fijn om dit met u te mogen delen.

Janny van Eijl

PS. Waar mijn liefde voor bloemen vandaan komt? Die was er al van kinds af aan. Toen ik Arend leerde kennen kreeg ik ook Bloemist Kees van Beusekom uit Schenkel als zwager. Daarmee kreeg mijn liefde
voor bloemen een extra dimensie. ‘Symbolisch bloemschikken’ in De Hoeksteen Startzondag: ‘Een goed gesprek’. Eeuwigheidszondag: ‘Ik zie een poort wijd open staan waardoor het Licht komt stromen’.