Samen gaan we met de pelgrim van Psalm 121 een aantal zaterdagen stil staan op weg naar Pasen. Met als thema: “Uitroeptekens!?” Vergeten? Het is nog niet te laat om in uw agenda te zetten!

De eerste vesper is zaterdag 9 maart a.s. om 19.00 uur in De Oosterkerk. Op 16 en 23 maart zijn de volgende twee op dezelfde tijd en plaats. Vanaf 30 maart worden ze om 19.00 uur in De Hoeksteen gehouden. Ook op 6 en 13 april.

Welkom!! We zien u graag, op weg naar Pasen!

Namens de voorbereidingscommissie,
J. van Andel