Op 6 maart begint de veertigdagentijd, en daarmee de 40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. de PKN heeft een gratis

Een actiegerichte campagne in de Veertigdagentijd,  past dat eigenlijk wel? ‘Ja, dat pastzeker’, reageert Kerk in Actie-consulent Elise Kant. ‘Juist in deze periode willen we stilstaan bij het feit dat we niet alleen op de wereld
zijn, maar dat we verbonden zijn met kerken wereldwijd. In de veertigdagentijdkalender komt dat heel mooi naar voren: bij zes dagen staat een bezinnende tekst; op zondag staat vervolgens een project centraal. De combinatie van bezinning en aanpak maakt de campagne bijzonder.’

Een nieuw begin

Het gaat in de campagne niet alleen om het stilstaan bij de nood in de wereld, vervolgt Elise Kant. ‘Het gaat juist ook om de mogelijkheid daar iets aan te doen. Als diaconie of gemeentelid voel je je soms machteloos vanwege al het leed in de wereld, maar je kunt echt iets betekenen. Het maakt uit wat je doet, al voelt het nog zo klein.’ De projecten die centraal staan, hebben een overeenkomst: ze hebben als doel mensen een nieuw begin te bieden, van ex-gedetineerden in Nederland tot kindslaven in India. ‘Ellendige situaties
waarin mensen begonnen zijn om er verandering in te brengen. Zelf vertel ik vaak over het project voor weeskinderen in Rwanda.

De directeur van dat project heeft de genocide van 25 jaar geleden overleefd, en is toen kinderen die wees waren geworden onder gaan brengen in pleeggezinnen. Een nieuw begin voor die kinderen, maar ook voor haarzelf nadat ze haar ouders, broers en zussen was verloren. Inmiddels ondersteunt haar organisatie 1500 kinderen.’

Een gratis veertigdagentijd kalender is te bestellen via www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender