Ook de kerken liepen mee in de landelijke klimaatmars van zondag 10 maart. Voorafgaand vond er een oecumenische viering plaats georganiseerd door de Groene Kerken beweging. In deze viering bad ds. René de Reuver om een zegen. Op verzoek van A Rocha schreef theoloog en dichter André Troost voor die dag een lied van verootmoediging en hoop. De zorg voor de aarde is een zaak die christenen aan het hart gaat, het gaat over Gods schepping.

Embert Messelink van A Rocha: ‘Met het lied Kyrieleis zing je over de ongemakkelijke waarheid dat Gods aarde aangetast wordt door onszelf. Het nodigt je uit om je klein te maken voor God, na te denken over de toestand van de aarde en ook je eigen aandeel te erkennen. Het lied sluit af met hoopvolle woorden: “de aarde hoopt op U, op ons – een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt”. Met dit lied voed je ook je verlangen naar het herstel van de schepping. Dat herstel komt van God, maar is een proces waarin je ook zelf van betekenis kunt zijn.’

KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt –
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht –
hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt –
dit is toch niet het eind der 􀆟jden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

tekst: André F. Troost
melodie: gezang 488a Liedboek voor de Kerken
of gezang 310 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk