Inmiddels is de wijkgids van de hervormde wijkgemeente Westgereed. Hierin staat de belangrijkste info en adressen van de wijkgemeente.
Aangezien al deze gegevens ook op de website beschikbaar zijn (en deels in KerkNieuws) verwachten we dat vooral de oudere
gemeenteleden van deze papieren wijkgids gebruiken willen maken. Via de bezoekdames zal dit verspreid worden. Mocht u (ook als u niet tot de ouderen behoort) een exemplaar willen ontvangen, kunt u zich melden bij de koster of de scriba.
Erik de Heer