Op zondag 24 maart organiseert de diaconie samen met het pastorale team weer de jaarlijkse bloemenzondag. Eén dag in het jaar waarop we als gemeente al onze ouderen, zieken of diegene die om andere reden een steuntje in de rug kunnen gebruiken in het zonnetje willen zetten. Natuurlijk kunnen we dit niet zonder de hulp van gemeenteleden! We hopen dan ook dat veel gemeenteleden die dag één of meerdere plantjes mee willen nemen, en deze diezelfde dag of in de week erna weg willen brengen! We hopen op veel handen die deze activiteit licht maken! Zo kunnen we als gemeente met weinig energie veel aandacht geven! Doet u/ doe jij mee? Namens diaconie en pastoraat, Jannie van Buren