Veel mensen voelen zich in deze tijd onveilig en zijn bang voor dreigend kwaad. Tegelijkertijd zoeken zij hun heil niet (meer) bij God of religie. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem: “Christenen kunnen het tij keren, wanneer zij zelf het licht in hun omgeving zijn. De kerk maakt op veel plekken namelijk een wezenlijk verschil in de samenleving.”

Wienen ondervindt zelf aan den lijve wat onveiligheid is. Hij wordt al maanden beveiligd en kan daarom niet thuis wonen. Hij sprak onlangs in een vol Dorpshuis in Benschop over (on)veiligheid en radicalisering, samen met Beatrice de Graaf en Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik. De avond was een initiatief van de kerken in Benschop: de rooms-katholieke parochie, de hervormde gemeente en de protestantse gemeente.

Verlangen naar veiligheid

Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, opent de avond met een lezing over het thema ‘Verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’, naar aanleiding van haar boek Heilige Strijd. “In de recente geschiedenis zijn hoge pieken waar te nemen waarin veel geschreven wordt over kwaad; in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar verrassend ook in het hier en nu. In onze tijd praat men echter nauwelijks meer over het goede en over God”, aldus De Graaf.

Zelf de hoop zijn

“Kunnen wij daar als christenen wat mee?”, wordt er gevraagd vanuit de zaal. “Ja”, is het overduidelijke antwoord van Jos Wienen. “Je kunt zelf namelijk de hoop zijn en het licht in je omgeving, klaar staan voor anderen, zodat de wereld weer een klein beetje beter wordt. Ik heb in Haarlem al vaak gezien dat de kerk een wezenlijk verschil kan maken.” Beatrice de Graaf beaamt dat de kerk met haar liturgie als het ware goud in handen heeft. “De liturgie van de hoop schept ruimte, geworteldheid en verbondenheid. ” Bij gevoelens van onveiligheid is de kerk voor veel mensen een baken van hoop.

Altijd een tweede kans

Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik – Benschop is een van de 9 kernen – geeft zijn visie op veiligheid in de regio. “Gelukkig kan Lopik niet als onveilig worden bestempeld”, vertelt De Graaf, “maar in de dagelijkse praktijk hebben we wel te maken met zaken als huiselijk geweld en drugsgerelateerde criminaliteit.” Hij wordt gevraagd of zijn christelijke levensovertuiging een rol speelt bij veiligheidsvragen. Dat is zeker zo: De Graaf vindt het vanuit zijn christen-zijn belangrijk om mensen een tweede kans te kunnen geven.

Heilige Strijd

Beatrice de Graaf houdt zich bijna dagelijks bezig met thema’s als kwaad en veiligheid. In 2017 schreef ze op verzoek van de Protestantse Kerk het boekje ‘Heilige strijd: het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’. Hierin brengt ze een christelijke visie op veiligheid naar voren. Via de webwinkel van de Protestantse kerk is het boekje bij het Boekencentrum te bestellen