Het klinkt ons vertrouwd in de oren. Maria heeft het goede deel gekozen, door aan de voeten van de Heer te gaan zitten en naar Hem te luisteren. Maar waarom is dat goed? En wat doet Marta dan verkeerd?

Daar zijn we niet zomaar uit, zeker niet als we naar Jezus luisteren. Jezus heeft het namelijk steeds over horen én doen wat Hij zegt. Het gaat Hem erom dat je goed doet. Stel je voor: Er komt iemand op bezoek, een bijzondere vriend. Hij heeft een lange reis gemaakt en zal wel honger en dorst hebben. Wat is dan goed om te doen? Hem gastvrij ontvangen, en gauw zorgen voor eten en drinken? Of gewoon rustig bij je gast gaan zitten en luisteren naar wat hij te vertellen heeft? Maria gaat dus zitten luisteren. Maar haar zus Marta gaat heel veel en heel druk zorgen voor eten en drinken. Een beetje te veel en te druk. Eigenlijk meer dan nodig zou zijn. Ze doet het eerlijk gezegd misschien nog meer voor zichzelf, dan voor Jezus. Want Marta lijkt medelijden te krijgen met zichzelf.

‘Ik moet ook altijd alles alleen doen’. En ze wil dat Jezus dat ziet, en er wat van zegt. Maar hij merkt het zeker niet eens, en praat rustig door. Marta voelt zich niet gewaardeerd. En daarom gaat ze nog meer uit de kast halen. En ze wordt steeds een beetje meer jaloers, op haar zus Maria die daar maar lekker zit te luisteren. En dan gooit Marta het eruit: ‘Kan het u dan niks schelen dat mijn zus mij alles alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen!’ Jezus heeft het wél gezien. Dat ze zich zo uitslooft. En Hij heeft vast ook gezien dat ze medelijden heeft met zichzelf, en jaloers is op Maria. Maar dat zegt Hij niet. Jezus maakt haar geen verwijten terug. ‘Marta, Marta…’ Jezus roept haar bij haar naam. Twee keer. Hij wil haarzélf bereiken, achter haar bezigheden en frustratie. Marta, Marta, ik zie je wel, ik zie jou, met al je goede zorgen. Maar je maakt je zo veel zorgen. En je hebt eerst iets anders nodig.

Of je nu meer een Marta of een Maria bent, zou Jezus dat vandaag ook tegen jou zeggen: je hebt eerst iets anders nodig? Je voelt je er misschien alleen voor staan. In de zorgen die je hebt, of in je werk; in de zorg voor een vriend, voor je moeder, je kinderen, je buurvrouw of iemand in de kerk. Goed dat je je zorgen en taken serieus neemt. Goed dat je voor anderen zorgt. Dat is nodig. En het is ook nodig dat anderen je daarbij helpen. Maar eerst heb je nog iets anders nodig. Eén ding is echt nodig. Wat dat is, dat ga je merken als je naar Jezus luistert.

Jezus brengt ons in alles wat Hij zegt en doet terug bij God, onze Vader. Gód is goed. Daar begint voor ons alles mee. Wees barmhartig, zegt Jezus, zoals jullie Vader barmhartig is. Hij ontfermt zich over je, ook al verdien je het niet. Hij is goed voor ons ook al zijn wij ondankbaar of zelfs kwaadwillig. Voordat jij God en je naaste liefhebt, verklaart Hij jou allang zijn liefde. Dat wordt nooit meer van je afgepakt. Je moet het elkaar ook niet willen afnemen. Gods liefde, dat is wat ieder mens nodig heeft. En Jezus geeft het je, in alles wat Hij zegt en doet, op zijn lijdensweg, en in zijn sterven en opstanding.

Als Gods goedheid in je aan het werk gaat, komen uit een goed hart goede vruchten voort Als dat tot je doordringt, gaat die liefde ook vrucht dragen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En het komt er ook uit in wat je doet.

Als Gods goedheid in je aan het werk gaat, komen uit een goed hart goede vruchten voort. Dat is wat er met je gebeurt als je naar Jezus luistert en doet wat Hij zegt. De frustratie ebt weg en maakt plaats voor een nieuw soort mildheid. Je kunt het weer uit liefde doen, het zorgen voor je naaste, voor een mens zoals jij. Zoals de barmhartige Samaritaan deed. Hij liet zijn hart spreken en ontfermde zich over de medemens op zijn weg, zoals God zelf zich over ieder mens ontfermt. ‘Doe jij voortaan net zo’, zegt Jezus. Al kun je daar inderdaad ook best wat hulp van anderen bij gebruiken.

  1. Gerben van Manen