In de laatste nieuwsbrief van classispredikant ds. Gerit van Meijeren spreekt hij over Pasen, de werkbezoeken en een aankomende bezoekronde.

Per 1 maart 2019 is Wilco Scheurwater voorzitter van het classicaal college voor de visitatie aan het werk voor de classis Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid. Hij werkt nauw samen met de classispredikant. Onderlinge communicatie is voor de uitoefening van het werk cruciaal. Binnen de classis hebben we onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In nauwe samenwerking met de classispredikant ziet de voorzitter mede toe op de ontmoeting van gemeenten in de classis. Uiteraard doet hij dat in nauwe samenwerking met het classicaal college. Interne kennis en kunde draagt bij aan de externe gerichtheid van de kerk.