‘Ik ga met jou!’, zei één van onze zoons. ‘Waar zullen we beginnen?’ We begonnen bij de vuurplaats, een zogenaamd kampvuur midden in de kerkzaal. Krukjes en kussentjes eromheen.

We hadden die middag ‘Doe Mee Kerk’ rond het verhaal van Abraham, die door God geroepen wordt om op reis te gaan. Een reis die hij aanvaardt zonder te weten waarheen de weg zal gaan. Onderweg klinken er beloftes, maar de vervulling laat op zich wachten. Bij het ‘vuur’ lagen kaartjes met vragen, die we aan elkaar konden stellen. Ze nodigden uit om elkaar onze reisverhalen te vertellen. Of te vragen naar onze dromen en verwachtingen. Over vertrouwen op God of juist gebrek daaraan. Ik vond het ontroerend toen onze negenjarige zoon aan mij vroeg: ‘Twijfel jij weleens aan wat God belooft?’

Samen doen

Een belangrijke kernwaarde bij ‘Doe Mee Kerk’ is ‘samen doen en ontdekken’: als ouder met je kind, buurvrouw met buurmeisje, kleinkind met opa, of soms zelfs als twee volwassen gemeenteleden samen. In de ‘gewone’ kerkdienst zijn we wel samen als gemeente, maar zitten we in de kerkbanken ook ‘op onszelf’. Bij Doe Mee Kerk gaan we sámen, vaak als mensen van verschillende generaties, een ontmoeting aan met een bijbelgedeelte. Ook in dat ‘intergenerationele’ schuilt een verschil met de zondagmorgen. Daar hebben kinderen vaak een eigen programma, ook de tieners gaan soms naar een eigen bijeenkomst. Hier niet.

Drie onderdelen

Een middag Doe Mee Kerk bestaat uit drie onderdelen. Na een welkomswoord en korte introductie in de kerkzaal is er de ‘ontdekfase’; een uur lang bewegen de deelnemers zich (in tweetallen of kleine groepjes) ‘vrij’ door de ruimtes van de kerk, waar soms wel acht tot tien verschillende activiteiten te doen zijn. Die werkvormen zijn niet zomaar ‘leuk’, maar hebben als doel een aspect van het bijbelverhaal te helpen ontdekken. We proberen daarbij recht te doen aan verschillende ‘leerstijlen’; bezinnende, creatieve en actieve of competitieve activiteiten maken het spectrum compleet.

Rond het verhaal van Abraham konden deelnemers bijvoorbeeld een waxinelichthouder maken (met ‘sterren’ die herinneren aan de belofte van God); of een estafette doen met koffers en spullen die mee moeten op reis; of een blote-voeten-pad lopen, waarbij o.a. grind, zand, watten en schelpen symbool staan voor de heel verschillende fases op een levensweg. Bij elke activiteit horen instructies, met daarop een bijbeltekst en (bezinnings)vragen.

Na deze eerste fase worden de deelnemers uitgenodigd in de kerkzaal voor een korte viering. Daarin komen elementen uit de eerste fase terug: wat is er ontdekt, gemaakt of besproken? Er zijn liederen, een gebed en er is een korte ‘verkondiging’ in de vorm van een verhaal, toneelstuk of toespraak. We proberen in de viering zowel kinderen als volwassenen aan te spreken.

Samen eten

Tenslotte is er het onderdeel ‘eten & ontmoeten’. Meestal zorgt ons ‘keukenteam’ voor verschillende hapjes met een knipoog naar het thema. Bij de Doe Mee kerk over het verhaal van de ‘verloren zoon’ (uit Lucas 15) pakten de koks uit met een compleet feestmaal, servetten in de vorm van hartjes en slingers boven de tafels.

Missionair kinderwerk

In Schenkel zijn we nu ruim twee jaar bezig met Doe Mee Kerk. Er zijn elf bijeenkomsten geweest. Het initiatief is ingebed in het project ‘Missionair Kinderwerk Schenkel’. Met dat project beoogden we de soms dunne ‘lijntjes’ van gezinnen met de Schenkelkerk wat te verstevigen, om onze ‘eigen’ gemeenteleden op een nieuwe manier te betrekken en om mensen uit de buurt te kunnen uitnodigen bij een viering die wat toegankelijker is dan de ‘gewone’ kerkdiensten. We hopen daarmee geloof in God te wekken en te helpen groeien, en het netwerk rond de Schenkelkerk wat uit te breiden en te verstevigen.

Na twee jaar zien we dat dat deels is gelukt; er is een groep van ongeveer 60 mensen die zich min of meer betrokken voelt bij Doe Mee Kerk en die geregeld komt, van wie ongeveer de helft geen reguliere kerkganger is. Mooi vind ik het om gemeenteleden met een kleinkind te zien verschijnen, of met een buurkind. Kansen Of Doe Mee Kerk gaat leiden tot meer gemeenteleden in Schenkel of meer gezinnen in de kerk, weten we niet. Zelf vind ik het belangrijk om op waarde te schatten wat er nú gebeurt.

Elke bijeenkomst van Doe Mee Kerk biedt volop kansen om samen ‘op verhaal’ te komen, op het verhaal van God en zijn Koninkrijk. Kansen ook om recht te doen aan de verschillende manieren waarop mensen zich laten aanspreken door het evangelie. Kansen om je buren mee te nemen en anderen te ontmoeten, en om aan tafel elkaars gezelschap te vieren. Ik geloof dat de Heilige Geest al die kansen vruchtbaar kan maken. Nellie van Voornveld