De Nacht van de Vluchteling 2019 heeft in onze gemeente meer dan tweeduizend euro sponsoring opgeleverd.

Op zaterdag 16 juni was het zover dat we met 5.700 mensen van start gingen om aandacht te vragen voor de vluchteling wereldwijd. Nadat we geluisterd hebben naar verhalen
van vluchtelingen en meededen aan een toepasselijke warming up, gaf minister Sigrid Kaag om 24.00 uur het startschot om aan onze 40 kilometer te beginnen. We zijn heel blij dat het weer gelukt is, maar meer nog dat u ons weer hebt willen helpen om de vluchteling een kans op een menswaardig bestaan te geven. Mede door uw bijdrage mochten we € 2 012,00 bij elkaar ‘lopen’.

Meer dan 68 miljoen mensen hebben uit angst voor oorlog en geweld geen andere keuze dan alles achter te laten. Eten, schoon drinkwater en medische zorg zijn geen vanzelfsprekendheid. We hopen dat we hiermee een beetje licht mogen brengen in het leven van wanhopige mensen op de vlucht! Bent u vergeten om te sponseren? Het kan
nog via www.nachtvandevluchteling.nl, team: familyteam