In de junivergadering van de kerkenraad hebben we gesproken over het feit dat een aantal kerkenraadsleden in januari 2020 a.s. gaan stoppen met hun werk omdat ze dan
niet meer herkiesbaar zijn. Vele jaren hebben ze zich al op deze manier ingezet en geroepen geweten om in de gemeente dienstbaar te zijn. Daar zijn we erg blij mee! Nu is het dan nog wel geen tijd voor afscheid maar de komende maanden zijn wel belangrijk om samen met u als gemeente over het vervolg na te denken. Te bidden ook! Want wie zal
zich beschikbaar stellen om de vacatures te gaan vervullen? Spannend. Vandaar deze oproep aan u en jou! Denk erover en bid ervoor! Of spreek elkaar er op aan en geef namen door!

Romeinen 12:5-6 zegt wat dat betreft:
‘Samen zijn we één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons gegeven is.’