Op woensdagmorgen 17 juli vindt er in de Ontmoetingskerk een zomercatechese plaatsvinden. De zomercatechese is bedoeld voor alle senioren van de Ontmoetingskerk (HWS en CGK) en ook de Voorhof (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt).

Juist wanneer veel gemeenteleden in deze weken op vakantie gaan, willen wij de senioren de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten en ook een onderwerp ter bezinning met elkaar te bespreken. Tijdens deze eerste zomercatechese zullen wij stilstaan bij het thema: Het laatste afscheid.

We hebben getwijfeld of wij een dergelijk zwaar thema tijdens een ontspannen zomercatechese zouden moeten behandelen. Aan de andere kant: Het laatste afscheid is een thema wat ons allen raakt en juist bij dit thema is het goed om (de senioren van) onze gemeenten hierover te informeren, hierin te begeleiden en alle vragen de ruimte te geven.

Tijdens deze morgen over het laatste afscheid hoopt een uitvaartleider ons iets te komen vertellen over alle vragen die zich voordoen bij een laatste afscheid. Vervolgens zal ik vanuit het geloof iets vertellen over hoe wij ons op het laatste afscheid kunnen voorbereiden. Na deze twee inleidingen is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Wij hopen dat de zomercatechese op deze manier een rijke morgen mag zijn, waarin wij elkaar mogen ontmoeten en mogen opbouwen.