‘De Bijbel in het midden, het geloofsgesprek te midden van verschillen’. Dit is de titel van de publicatie van prof. dr. Maarten Wisse die ds. Van Manen als inspiratie heeft gebruikt voor het bezinningsmoment in de laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen. Zeer passend in het licht van het hele gesprek rond het toekomstperspectief van de Protestantse Gemeente te Capelle aan den IJssel.

Tijdens de ‘AK Special’, de extra ambtsdragersvergadering op 9 mei jl., is dit wederom nadrukkelijk naar voren gekomen: de behoefte aan het geloofsgesprek als belangrijk aspect in het bewust kennis maken met elkaar. Eén van de workshops op die avond is hier ook aan gewijd: Identi-tijd. Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en dit grondiger doen dan door de Bijbel in het midden te leggen. De Bijbel vormt de spil, de essentie; hier kun je elkaar vinden, juist ook omdat hierin een veelheid aan stemmen aan de orde komt. Verschillen zijn er, zeer zeker, maar al lezend en pratend kunnen we elkaar naderen op de weg die de Bijbel ons wijst naar Gods toekomst.

Het zou mooi zijn wanneer wij als gemeenteleden ons bewust zijn dat wij, naast de eigen wijkgemeente, ook deel uitmaken van een groter geheel, een pluriforme kerk. Samen vormen wij de gemeente van Jezus Christus. In dit perspectief ligt er een uitgelezen kans om gezamenlijk op te trekken.

Over het tweede thema in de vergadering, de vernieuwingen rond KerkNieuws ziet/hoort u na de zomervakantie meer. Rest ons u een goede zomerperiode toe te wensen!

Tianne Plomp- van Loon
scriba AK PgC