Hoe ziet uw ‘geestelijk testament’ eruit?Vreemde vraag en waarschijnlijk heeft uer niet zomaar een antwoord op.

Wist u dat Calvijn een maand voor zijn sterven zijn ‘geestelijk testament’ zelfs door een notaris heeft laten vastleggen?! Tegenwoordig hebben veel mensen een testament opgesteld via een notaris. Menigeen heeft immers nogal wat ‘aardse bezittingen’ en men wil dat dit t.z.t., na het overlijden, goed wordt verdeeld. Zeker als je geen kinderen hebt, als je verhouding met hen niet optimaal is, als kinderen het onderling niet zo goed met elkaar kunnen vinden, of als je wilt dat er met je geld op een andere manier iets goeds gebeurt na je dood. Dan wil je het ‘goed geregeld hebben’.
Een aantal keren per jaar begeleid ik families waarvan een geliefde is overleden. Tijdens de … (hoe noem je dat: Afscheidsplechtigheid, Rouwdienst, Dienst van Woord en gebed, Dankdienst voor het leven… de benaming zegt al heel wat!) neem je ‘afscheid van iemand’ en ‘bewijs je iemand de laatste eer’. Wat is het indrukwekkend, waardevol en troostrijk als dan het ‘geestelijk testament’ van de overledene mag klinken! Kort en krachtig. Op een specifiek moment waarop je zelf (al ben je overleden) een laatste boodschap mag doorgeven aan hen die hun levensweg mogen vervolgen. Ik laat de keus voor een Bijbeltekst altijd over aan de nabestaanden.

In 2018 koos in ruim een derde van de gevallen de familie voor … Psalm 23! Misschien een ‘makkelijke’, maar bovenal een veelzeggende keus. Want wat zegt deze Psalm veel! Over hoe je Godsbeeld is en hoe je jezelf ziet in verhouding tot God. In Hebreeën 9: 15-17 staat: ‘Wij hebben ons niet gehouden aan Gods oude afspraak met ons. Maar Christus is gestorven om ons te bevrijden van alles wat we verkeerd gedaan hebben. Doordat hij zichzelf geofferd heeft, geldt nu Gods nieuwe afspraak. En daarom kunnen wij, die door God uitgekozen zijn, voor eeuwig gered worden. Dat heeft God zelf beloofd. Gods afspraken met de mensen lijken op de laatste wil van iemand die gaat sterven. Zolang die persoon leeft, geldt zijn laatste wil nog niet. Die wordt pas geldig als zijn dood vastgesteld is’ (BGT). God heeft in Jezus Zijn wilsverklaring aan ons mensen gegeven, bezegeld met het bloed van Jezus op Goede Vrijdag, de dag dat het van Godswege werd goedgemaakt tussen God en de mens. Zo hebben de evangelisten het ‘testament van Jezus’, het vernieuwde verbond tussen God en de mens, opgeschreven als waren zij notarissen die alles hebben vastgelegd wat ze hebben gehoord. Prachtig hoe dat ‘testament van / over Jezus’ wordt verwoord in een ‘Evangelie’ – Evangelie betekent niet voor niets ‘Goede / blijde boodschap’!

Wat mag er na uw overlijden namens (niet over!) u gezegd worden? Wat zou er over uw geloof gezegd moeten worden?! Wat wilt u als ‘geestelijk testament’ meegeven aan uw nabestaanden? Of je nu 20 of 80 bent: denk er eens over na en zet er iets over op papier. Schrijf liederen op die u / jij mooi vindt. Kijk nog eens naar jouw / uw doop-, belijdenisof trouwtekst (het is bijzonder om tijdens een begrafenis een tekst te lezen uit iemands eigen zondagsschool- of trouwbijbel!) en praat erover met elkaar (thuis of in een gespreksgroep).

En doe dat bijv. eens in de 5 jaar een keer. Om terug te komen op Calvijn: hij begint Zijn testament met de woorden: “Eerst en voor alles dank ik God dat Hij Zich over mij, die Hij geschapen en in de wereld gesteld heeft, erbarmd heeft.” Ik wens u waardevolle momenten toe om dit te overdenken en bovenal wens ik u een geestelijk testament dat eer geeft aan God en troostrijk is voor uw nabestaanden!