Op vrijdagavond 1 november gaan we weer starten met het instuderen van kerstliederen voor de kerstnachtdienst in de Schenkelkerk. Wij doen dit wederom onder leiding van Huub van Kempen.

Wij gaan de gekozen liederen vierstemmig te zingen. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen is van harte welkom. Wel verwachten wij van u dat u minstens 3 avonden aanwezig kunt zijn om te oefenen. Dit doen we om de balans van het koor te kunnen borgen. Er worden in totaal 8 repetitie-avonden gehouden.

Wij starten met repeteren om 20 u. tot ongeveer 22 u. in de Hansumzaal van de Schenkelkerk. Inloop met kopje koffie of thee vanaf 19.45 u.

Opgeven kan bij Annemieke Wolters, annema riewolters52@gmail.com.