Donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten,
ambtsdragers en pastoraal werkenden over ‘Geloven na incest’.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en Krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders de belangrijkste
zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we in het pastoraat volwassenen met deze jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W.
(Adriana) Balk-van Rossum uit Ede deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten
met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot
gesprek. Kosten: 10.00 euro. Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl.