Godsdienstonderwijs op de openbare scholen in Capelle

Namens de Protestantse gemeente te Capelle aan de IJssel (PgC) wordt als ‘zendende organisatie’ godsdienstonderwijs gegeven aan kinderen op meerdere openbare basisscholen door twee professionele leerkrachten, Marian Steenwoerd -Oosterom en Marjanne van ’t Hul-De Haas....

Vacature kerkenraad Dorpskerk

Tijdens de kerkdiensten op 17 november is afgekondigd dat er een paar kerkenraadsleden gaan stoppen na jarenlange inzet. Ze geven het stokje door. De vraag is alleen: Aan wie? Ja, dat is nog spannend. U misschien? Het zou heel mooi zijn als u op die manier de gemeente...

Eltheto-cursus ‘Laat uw koninkrijk komen’

Als er rond mijn grootouders iets te vieren viel, kwamen we als familie samen in zalencentrum ‘Eltheto’ in Veenendaal. Ik kwam daar als kind met de familie van zowel mijn vaders als mijn moeders kant. Met de familie Van Manen hadden we daar ook jaarlijks een...

Kerstmaaltijd De Hoeksteen

Op 20 december wordt er een driegangenmenu bereid in het Hoeksteen-restaurant. De inschrijflijst hangt al in de hal. Het maximum is 60 gasten. Geef u z.s.m. op!