Ieder jaar wordt er in de diverse kerken gecollecteerd voor de ‘kerstpakkettenactie’ en wordt er een oproep gedaan om helpende handen om in te pakken en weg te brengen. Maar hoe werkt het nu precies? Wat zit er in zo’n pakket? Wie ontvangt het? Wie organiseert het? In dit artikel wordt het uit de doeken gedaan.

Aan het woord: Jan Bezemer, gehuwd en vader van 5 kinderen (met aanhang) en 11 kleinkinderen. Ik ben 71 jaar en officieel met ‘pensioen’ maar daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Ik ben diaken in de GKV Capelle Noord (De Voorhof) Ik ben ca. 7 jaar geleden betrokken geraakt bij het CKiA en sinds 5 jaar (na het vertrek van Karin Sommer) draag ik organisatorisch zorg voor de vrijwilligers, voor de contacten met de kerken en met de instellingen voor het krijgen van de namen van ontvangers.

Hoe lang is deze actie er al en welke organisatie zit er achter?

Deze actie is rond 2005 ontstaan. In 2006 is de Stichting Capelse Kerken in Actie (CKiA) opgericht met als doel het verlenen van ondersteuning aan mensen woonachtig in de gemeente Capelle aan den IJssel op het gebied van sociale, geestelijke en/of financiële nood, via vrijwilligers van de plaatselijke kerken. Een van de activiteiten was, gezamenlijk met anderen, het organiseren van het kerstpakkettenproject voor Capelse gezinnen die gezien hun sociaal economische situatie wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De CKiA is is in december 2018 opgegaan in het Diaconaal Platform Capelle. Dit Platform werkt nauw samen met SAMEN010.

Waar komt het geld vandaan en hoeveel inspanning kost dat ieder jaar?

Het geld wordt ingezameld door 3 partijen: de Rotary Capelle, de Lionsclub Capelle IJsselrijck en de gezamenlijke diaconieën/kerken. Het totale budget is ca. € 25.000,00, de kerken dragen € 5000,00 bij, de Lionslub ca. € 3000,00. Het grootste deel komt van de Rotary Capelle. Lions en Rotary halen dit geld binnen door allerlei acties en sponsoring. Al in augustus beginnen we met het afstemmen van de data voor het uitrijden en starten de Rotary en Lionscub met hun acties. (o.a. het kerstconcert in de Dorpskerk). Het verzamelen van de namen van de kandidaatontvangers is elk jaar een hele klus, zeker in 2018 toen de wet op de privacy zich liet gelden. Vrijwilligers vragen we via de kerken en de beide serviceclubs, zeker bij de kerken is dat geen enkel probleem.

Wie koopt de spullen in? Waar worden de tassen gevuld? Hoe gaat het rondbrengen in zijn werk?

De inkoop gebeurt door een lid van de Rotary, die is franchisenemer van een van de lokale supermarkten; hij koopt de spullen in, tegelijk met zijn eigen inkoop en kan hierdoor een pakket samenstellen voor € 25,00 met een werkelijke waarde van € 40,00. Voor het vullen van de tassen stelt de eigenaar van Eticol ieder jaar gratis zijn loods ter beschikking. Hij zorgt ook altijd voor koffie, soep, drinken en eten voor de vrijwilligers. De uitrijlijsten worden samengesteld d door Els v.d. Meer. Op elke lijst staan zo’n 15 adressen. De chauffeurs en hun bijrijders (altijd twee aan twee) gaan de wijken in en brengen de tassen rond. Door onbekende factoren loopt dat het ene jaar wat soepeler dan het andere.

Hoeveel pakketten worden er rondgebracht, hoe komen jullie aan namen?

De pakketten zijn bedoeld voor die gezinnen en mensen die op of onder het minimum niveau van inkomsten leven. Dat zijn er in Capelle toch wel veel. Namen komen via sociale instellingen, scholen, artsen en kerken. De laatste jaren delen we 800 pakketten uit. De lijst bevat soms wel 1100 adressen. Veel meer kunnen we niet verwerken, dat heeft ook te maken met de inkoop van de pakketten.

Waarom zet jij je hier voor in en heb je een voorbeeld van hoe een pakket ontvangen is?

Omdat er zoveel mensen en gezinnen zijn die op de armoedegrens leven terwijl wij het meestal goed hebben en niets tekort komen. Maar voornamelijk omdat je als diaken en christen deze opdracht van God hebt ontvangen zoals in Matth. 15: 35 – 40 staat: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?’ 40 Ik zal tegen hen zeggen: ‘Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.’

Hartverwarmende reacties

De reacties van mensen zijn hartverwarmend. Gejuich in de huizen, je ziet kale vloeren achter de deur, je ziet mensen met tranen in hun ogen. Elk jaar krijgen we hartverwarmende mails. Ik heb er een paar bijgevoegd:

  • Ik heb 2 zonen thuis en voor kerstcadeaus heb ik geen geld, dus uw pakket heeft dat stukje gevuld en het kerstfeest compleet gemaakt.
  • Ik wens u en uw hele team fijne feestdagen en al het goeds in jullie leven.
  • Dat mooi gevoel wat u mij heeft gegeven, gevoel van hoop en dat er toch nog mensen zijn met een goed hart, doet mij heel goed en geeft mij kracht om verder te gaan.
  • U zult het niet weten, maar dat is wat ik zocht, een lichtpunt in mijn leven … hartelijk bedankt
  • Wat een bijzondere en zeer welkome verrassing, stond er vanavond voor mijn deur. Ik wist niet wat mij overkwam en kon niet bevatten wat er gebeurde.
  • langzaam ben ik bezig om uit het diepe dal omhoog te kruipen, na een nachtmerrie en heel veel verdriet. Gelukkig heb ik fijne mensen om mij heen ,om mij hier doorheen te trekken en vanavond besefte ik dat er heel veel mensen net als ik hun eigen problemen en verdriet hebben.
  • Dit is zo’n super lief gebaar alleen al het feit dat er mensen zijn die aan je denken. Heel erg bedankt voor dit fijne lichtpuntje.

Wat wil je de lezers meegeven?

Deze actie gebeurt eens per jaar met de kerst. Maar het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Ik roep u op om het hele jaar door om u heen te kijken in de wijk waar u woont en dan zie je vaak mensen die eenzaam zijn, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Het is mooi dat u als christen dan deze mensen een keer kunt helpen of bezoeken. Dat zijn onze taken als christen als Kind van God. Bedankt Jan voor het kijkje in de keuken! En veel succes en zegen ook dit jaar!

(Interview: ds. Dora Hoekstra)