Tijdens de kerkdiensten op 17 november is afgekondigd dat er een paar kerkenraadsleden gaan stoppen na jarenlange inzet. Ze geven het stokje door. De vraag is alleen: Aan wie? Ja, dat is nog spannend. U misschien?

Het zou heel mooi zijn als u op die manier de gemeente mee wil dragen en bouwen.  Maar breder is ook inzet gevraagd. We willen heel graag naast de ouderlingen ook anderen die pastoraal werk doen of contacten onderhouden met gemeenteleden. Of je wilt misschien liever meer een tijdelijke taak. Meedenken met beleidsvorming? Praktisch aan de slag? Dorpsmaaltijd? Catecheseteam? Muzikale inzet? Eén ding is duidelijk: we hebben elkaar nodig! Laten we daarom bidden en zoeken om vanuit wat God ons ieder persoonlijk geeft mee te werken. In het lichaam van Christus geldt immers wat Paulus schrijft in Romeinen 12: 6 ‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.’

U mag zich altijd vrijwillig melden! Welkom!!