Onder de codenaam ‘Vliegend tapijt’ zijn sinds 1949 meer dan 51.000 joden uit Jemen gehaald. In 2016 zijn 19 joden via een geheime missie in Israël aangekomen. De Bijbel spreekt op talloze plaatsen over een definitieve terugkeer van het volk Israël. Niet alleen Jesaja maar ook Amos, Joël, Hosea, Jeremia, Ezechiël en Zacharia. In Zacharia 8: 7-8 staat: ‘Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid’.

God zegt dat Hij weer in Jeruzalem zal wonen. In vers 4 en 5 staat geschreven dat de stad weer vol zal zijn met spelende kinderen en oude mannen en vrouwen. In Amos 9: 15 staat: ‘Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God’.

Je moet wel erg goed je best doen als je geen verband ziet tussen deze Bijbelse profetieën en hoe we deze in onze generatie met eigen ogen in vervulling zien gaan. Het is Jeremia die adviseert: ‘Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde’. (Jeremia 31: 10).

God blijft trouw en Hij heeft uiteindelijk alles in Zijn macht. In de afgelopen tweeduizend jaar is er onder christenen veel verwarring ontstaan over Israël. De krant lezen met de Bijbel ernaast is aan te bevelen. Zeker in deze tijd om te ontdekken wat God Zelf zegt over Zijn plan met Israël.

Bron Israelity; Chr. voor Israël / Commissie Kerk en Israël / Nieuwe Westerkerk