Kerst is populair, van kerstdiner tot kerk. Maar wat vieren we eigenlijk? Het boek Verdiep je in het kerstverhaal laat zien
hoe ongehoord de verhalen over Jezus’ geboorte zijn. ‘Het kerstverhaal zet alle vanzelfsprekendheden op hun kop’, zegt
auteur Peter-Ben Smit.

‘Neem alleen al het woord evangelie’, zegt Smit. ‘Dat werd destijds gebruikt voor proclamaties van de keizer in Rome. Maar de
evangelisten gebruiken dit woord voor het verhaal van een aan het kruis gestorven Joodse man. Of neem de goddelijke oorsprong
van de zwangerschap van Maria. De Romeinen hadden ook zo’n verhaal, maar dat sloeg op keizer Augustus. Dat Matteüs, Marcus,
Lucas en Johannes het verhaal over Jezus op deze manier vertelden getuigt van enorm lef.’

Kracht en zwakheid

God laat de geboorte van Jezus verlopen via een ongewenste zwangerschap van een arm, ongetrouwd meisje van een jaar of 14, 15. Ook dat maakt grote indruk, vindt Smit. ‘Grote – goddelijke – kracht- manifesteert zich kennelijk in zwakheid en niet via succesverhalen.

Dit verhaal houdt ook ons een spiegel voor, met de grote sociale en politieke uitdagingen van onze tijd.’ Het boek is uitgegeven door het NBG en nodigt uit om het kerstverhaal met een frisse blik te lezen.