Ben jij/bent u een beetje nieuwsgierig geworden naar wat het prachtige lied ‘Zin, vecht’ van Ramses Shaffy nu te maken kan hebben met een ‘kerkdienst’?

‘Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen’

En toch past de inhoud van het lied beter bij een Taizéviering dan je zou denken. Voor ik verder ga, zal ik eerst uitleggen waarom deze viering een Taizéviering wordt genoemd. Het Franse dorpje Taizé is al meer dan vijftig jaar bekend als een internationale ontmoetingsplek voor jonge en volwassen mensen. Vanuit heel Europa komen veelal jonge mensen, met en zonder geloof of twijfelaars, daar naar toe voor een dag of zelfs een hele week. Ze komen samen in de hoop om zo in contact te komen met zichzelf, anderen en God. Op zoek naar zingeving voor persoonlijke problemen en die van de wereld wordt er een aantal activiteiten gedeeld. Inmiddels worden er in meer dan vijftig landen vieringen gehouden in de stijl van Taizé en de Taizé liederen kunnen in heel veel talen gezongen worden. Als je een Taizéviering bezoekt, is het gevoel van samen en gemeenschappelijk
heel belangrijk, maar niet zomaar en toevallig, zoals je hebt kunnen lezen.

Wat gebeurt er tijdens zo’n Taizéviering?

Zingen. Je zingt de speciale Taizé liederen verschillende malen achter elkaar om de inhoud van de spirituele teksten goed tot je
door te laten dringen. Deze kunnen ook gaan over alledaagse emoties, maar proberen ook te verbinden met God. De basisgedachte is dat iedereen kan meezingen net zoals je dat kunt doen bij songteksten van bekende liedjeszangers. Bewonderen. Het luisteren naar woorden uit  de Bijbel kan een gevoel van verwondering en/of bewondering oproepen. Woorden uit zulke oude teksten blijken je te kunnen raken, troosten en/of precies te verwoorden wat er in je omgaat, waar je droevig en/of opstandig van wordt. Deze kunnen positieve energie en hoop geven.

Bidden. Denk nu niet dat het bij bidden alleen maar gaat om het uiten van welgekozen woorden. Een welgemeende zucht van iemand die probeert te bidden kan van grotere betekenis zijn. Het hart bevat meer dan woorden kunnen beschrijven. Hoe het gebed ook klinkt, het is een belangrijk onderdeel van de dienst.

‘Mediteren’. Er is ook altijd een stiltemoment van een minuut of zeven: het idee is dat Gods stem zich kan laten horen in een ademtocht van stilte. Wie weet werkt het voor jou/u! Laten we nog wat ‘stilstaan’ bij stilte. Vind je stilte belangrijk of soms een beetje eng en beangstigend? Wie weet spreekt het gedicht

‘Stilte’ van Guillaume van de Graft je wel aan. De stilte van het alleen zijn of die te doorbreken en met elkaar een gemeenschappelijk samenzijn te ervaren, zoals Ramses Shaffy zingt, en hopelijk ook iets van God te kunnen ervaren, zoals in de Taizéviering kan gebeuren. Volgens deze dichter is de werkelijke stilte de plek voor de verwondering om als
mens te ervaren door God (aan)geraakt te worden.

Lees maar.

‘Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat.
Een stilte die niet kan breken.
Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.
Maar als Hij er niet was
En Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
En dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.
Waarom kom je/komt u niet eens naar een

Taizéviering om het zelf te ervaren?

De eerstvolgende viering is in De Oosterkerk op 12 januari. Van harte welkom. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid
voor ontmoeting en gesprek en wie weet een hartelijke lach. Zie ook de Taizé website, www.taize.fr